Austegdene vil få anledning til å si sin mening om fylkessammenslåing. Et overveldende flertall av fylkestingsrepresentantene vil holde folkeavstemning, fastslår Agderposten. I et oppslag før helgen opplyser regionavisen at den har foretatt en rundspørring blant de 35 fylkestingsrepresentantene i Aust-Agder. Den viser at et flertall på hele 26 mot ni av representantene er for å holde folkeavstemning. Seks av representantene mener at politikerne har mandat til å avgjøre saken, og tre er i tvil.

Da fylkestinget i går behandlet en strategisak som er retningsgivende for arbeidet med årsbudsjett 2013 og økonomiplan for 2013-2016 ble det vedtatt flere viktige innspill til den videregående opplæringsvirksomheten som fylkeskommunen driver. Standard og rutiner som sikrer bedre opplæring og tettere oppfølging skal iverksettes og følges opp på alle videregående skoler. Det skal også utredes to-årig løp innen studiespesialisering og utvidet tilbud i fremmedspråk. Fylkeskommunen skal videre intensivere satsing på økt gjennomføring i videregående skole. Blant tiltak som det pekes på i den sammenheng er for eksempel økt bruk av sommerkurs, mer praksis i yrkesfagene og bedre rådgivning. Behovet for lærlingeplasser bør etter fylkestingets mening også bli konkretisert i samarbeidsavtalene som fylkeskommunen og kommune i Vest-Agder inngår.

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden