Flekkefjord og Oplands Turistforening har søkt Vest-Agder fylkeskommune om 40 000 kroner i støtte til utarbeidelse av en brosjyre om tur- og aktivitetsmulighetene knyttet til Hidraheia generelt og gården Li spesielt. Plan- og miljøseksjonen har imøtekommet søknaden. Det anses som svært viktig at man får gitt allmennheten informasjon om det friluftslivstilbudet som nå finnes på Hidraheia. Her kan friluftsutøveren finne blant annet rimelig overnatting, tradisjonelle turmuligheter, men også friluftslivsaktiviteter som klatring og padling. Dessuten er området meget rikt på både kultur- og naturverdier og informasjon om dette kan øke opplevelsesverdien for brukerne.

Vest-Agder fylkeskommune har tidligere gitt økonomisk støtte til Flekkefjord og Oplands Turistforening i forbindelse med erverv av eiendommene Li og Daatland til friluftsområde for allmennheten. Turistforeningen har etter ervervet istandsatt bygninger på kystgården Li og det er nå 30 overnattingsplasser på stedet som allerede er tatt i bruk. Området som har store kultur- og naturverdier knyttet til tidligere bosetting, fiske og – landbruksvirksomhet, geologi, flora og fauna, samtidig som det til flere av attraksjonene nå er etablert turstier. Ved Li er det også etablert en ”basecamp” hvor man satser på spesielle aktiviteter som klatring og det blir muligheter for kajakkpadling med base fra Daatlandstranda.

Flekkefjord og Oplands Turistforening ønsker å informere om tilbudet og vil i 2010 satse på å markedsføre dette blant annet gjennom en ny brosjyre. Brosjyren vil inneholde tekst, bilder og kart.
Flekkefjord og Oplands Turistforening banner

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. april 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer