Fylkeskommunens hovedutvalg for kultur og utdanning foretar en årlig fordeling av spillemidler til idrettsanlegg basert på innkommende søknader. Søknadsmassen er stor og det er tidkrevende å sette seg inn i detaljer rundt de enkelte søknadene. Hovedutvalget har praktisert å nedsette et representativt utvalg, som blir tatt med på en befaring av den samlede søknadsmassen. Hovedutvalget valgte imandag Joseph Salomonsen (FRP), Jørg Magne Hadland (KrF) og Melinda Kvinlaug (V) som medlemmer av utvalget til å befare utvalgte idrettsanlegg og gjennomgå årets søknader om spillemidler.

Den økonomiske rammen som Vest-Agder fylkeskommune får til disposisjon, tildeles av Kulturdepartementet i statsråd den 7. mai. Fordelingssaken blir på hovedutvalgets dagsorden på møte 20. mai.
Bildet: Jørg Magne Hadland (KrF) og Melinda Kvinlaug (V) blir medlemmer i "spillemiddelutvalget. Joseph Salomonsen var fraværende da bildet ble tatt.

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer
 • Risøbank I Mandal
  av jto, 27.09.19

  Stabil virksomhet for Risøbank IKS i Mandal

  Les mer
 • Jury Fylkeskulturprisen 2019
  av jto, 26.09.19

  Juryen for fylkeskulturprisen og frivillighetsprisen for arbeid med barn og unge er oppnevnt

  Les mer