Arbeidet med å sikre grunnlag for videre drift er etter styrets mening ikke sluttført. BredalsholmenBredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter Dokk og Fartøyvernsenter har imidlertid fått en god start på året. De viktigste kundene fikk nylig avklart hvilke bevilgninger de får fra Riksantikvaren. Senteret vil arbeide med å sikre nye oppdrag fra eksisterende kunder. Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter vil i tillegg jobbe mot andre mulige kundegrupper. Et viktig punkt i de nye rammeavtalene er at et hvert oppdrag skal kunne avsluttes med at båten kan tas ut av dokk. På den måten sikrer man at dokka er tilgjengelig for nye oppdrag.

av admin, publisert 27. april 2010 | Skriv ut siden