I uttalelsen skriver fylkesutvalget: ”Det er dokumentert at landbruksnæringen i Agder og Telemark har særlige utfordringer. Dette vises tydeligst gjennom størst avgang av melkeprodusenter, lavere inntektsnivå enn næringen har i andre regioner, få investeringer og liten rekruttering til næringen.

Fylkesutvalget er enig i at det er et viktig mål å stoppe avgangen av aktive landbruksforetak og sikre rekruttering og investeringslyst i næringen. Virkemidler som ivaretar små bruk, kulturlandskapet og nyskaping i landbruket kan bidra til dette.”

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden