Til tross for at det ble kjørt færre avganger med Setesdalsbanen i fjor enn i 2008, ble det registrert flere reisende med museumsjernbanen i 2009 enn året før. Mens andre museer teller antall besøkende, foregår tellingen på en litt annen måte ved Setesdalsbanen og de andre norske museumsjernbanene. Her, på samme måte som hos NSB, registreres antall enkeltreiser.Tallene for i 2009 var 21.980 enkeltreiser ved Setesdalsbanen, mot 20.430 enkeltreiser i 2008. Den historiske toppsesongen var i 2007. Da ble det registrert 28.498 enkeltreiser ved Setesdalsbanen.

Mens andre museer plasserer museumsgjenstandene i glassmontre, er Setesdalsbanen et levende museum, der publikum får lov til å reise med gamle, originale trevogner trukket av nesten 100 år gamle lokomotiv.

12. januar 1960 vedtok Stortinget å legge ned Setesdalsbanen. Siste toget gikk 2. september 1962. Det gikk ikke lang tid før det ble snakk om å verne deler av banen for å starte et museum. Det var to dansker som hadde reist med banen i driftstida som sto i bresjen for det. I 1964 ble Setesdalsbanens Hobbyklubb stiftet, og samme år ble det igjen kjørt damptog på en fem kilometer lang strekning mellom Grovane og Beihølen i Vennesla.

Fra å være en hobby for noen ildsjeler har Setesdalsbanen blitt et profesjonelt museum, og er i dag del av Vest-Agder-museet. Museet får økonomisk støtte fra kommune, fylke og stat. Setesdalsbanen har i årene som museum gjennomført store prosjekter som tilbakeføring og gjenoppbygging av banen til Røyknes stasjon, oppbygging og restaurering av Grovane stasjon, og restaurering av lokomotiver og vogner. I dag har Vest-Agder-museet Setesdalsbanen syv stillinger, og omtrent 35 frivillige rekruttert fra Setesdalsbanens Venner som står for store deler av togkjøringen.
Siste tog på Byglandsfjord stasjon
Siste tog på Byglandsfjord stasjon. Fotografen er ikke kjent.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. april 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av jto, 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer