I innstillingen fra rådmannsutvalget og ATP-sekretariatet anbefales det at fylkesutvalgene i Aust- og Vest-Agder legger forslag til plan ut på høring. Selve høringen er planlagt gjennomført i tidsrommet mai til september slik at ATP-utvalget kan behandle høringsuttalelsen i oktober. Videre er det planlagt at kommunestyrene vedtar planen i desember 2010 og at fylkestingene i Aust- og Vest-Agder vedtar planen i februar 2011.Saksfremstillingen med alle vedlegg til ATP-utvalget finner du i følgende linker:Saksfremstilling Regional plan for Kristiansandsregionen 2010 – 2050Vedlegg:NOTAT fra Rådmannsutvalget -Forslag til regional planbestemmelse for lokalisering av handel og tjenesteytingListe over høringsinstanserUtkast til Regional plan for Kristiansandsregionen, 22.01.2010Konsekvensutredning del 1, 20.01.2010Konsekvensutredning del 2, 20.01.2010Plankart alt. 1 med kollektivakse via Strai og MosbyPlankart alt. 2 med kollektivakse via Sødal

av Knutsen, Steinar, publisert 20. april 2010 | Skriv ut siden