- Jeg er glad for det store engasjementet som er i mange kommuner og fylkeskommuner for å gjøre transporttilbudet mer tilgjengelig for alle. Dette sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i forbindelse med at Samferdselsdepartementet nå har tildelt 57 millioner kroner til ulike tiltak for mer tilgjengelig kollektivtrafikk. Vest-Agder er tildelt totalt 4,96 millioner kroner til flere tiltak. Ordningen delfinansierer kommunale og fylkeskommunale tiltak som støtter opp under den innsatsen som offentlige etater og virksomheter gjør for bedre tilgjengelighet for alle reisende - i hele reisekjeden. Det kreves en lokal egenandel på minst 25 prosent.

av admin, publisert 7. april 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Broåpning Feda 11.10.19
  av Jan Torkelsen og samferdselsseksjonen, 14.10.19

  Ny bro på Feda i Kvinesdal offisielt åpnet

  Les mer
 • Selvkjørende Buss
  av jto, 10.10.19

  Det må tas høyde for teknologisk utvikling i transportsektoren

  Les mer
 • Åpning Av Gs -vei
  av jto, 08.10.19

  Flott åpning av ny gang- og sykkelvei i Songdalen

  Les mer