- Jeg er glad for det store engasjementet som er i mange kommuner og fylkeskommuner for å gjøre transporttilbudet mer tilgjengelig for alle. Dette sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i forbindelse med at Samferdselsdepartementet nå har tildelt 57 millioner kroner til ulike tiltak for mer tilgjengelig kollektivtrafikk. Vest-Agder er tildelt totalt 4,96 millioner kroner til flere tiltak. Ordningen delfinansierer kommunale og fylkeskommunale tiltak som støtter opp under den innsatsen som offentlige etater og virksomheter gjør for bedre tilgjengelighet for alle reisende - i hele reisekjeden. Det kreves en lokal egenandel på minst 25 prosent.

av admin, publisert 7. april 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer