Prosjektet Agder Wood er en treårig satsing som skal bidra til å løfte frem nyskapende og fremtidsrettede bygg i tre som skal være forbilder og kunnskapsbase for andre byggeprosjekter. Prosjektet eies av Vest-Agder fylkeskommune i samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune, Fylkesmannen i Vest-Agder, Fylkesmannen i Aust-Agder og Husbanken. Prosjektet skal gjennomføres i nært samarbeid med Framtidens Byer Kristiansand og Arendal kommune.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden