Antall søkere til teknologistudier ved UiA Campus Grimstad har økt med 50 prosent siden 2007. Regiondirektør Siri Mathiesen i NHO Agder gleder seg over at ny Campus og langsiktig rekrutteringsarbeid har gitt imponerende resultater. -Dette er viktig for industrien og næringslivet på Sørlandet. Den kraftige økningen som nå finner sted er blant annet resultatet av et langvarig og godt samarbeid mellom Universitetet, Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner og organisasjonene i arbeidslivet, sier Siri Mathiesen.

Ifølge tall fra Universitetet i Agder er det nå over 100 flere primærsøkere til teknologistudier i Grimstad enn i 2009. Dette tilsvarer en økning på 20 prosent siden fjoråret og hele 50 prosent siden 2007.


av Torkelsen, Jan H., publisert 30. april 2010 | Skriv ut siden