Formålet med de regionale forskningsfondene er å stimulere til økt FoU-aktivitet i regionen og støtte opp om regional innovasjon og utvikling. For å søke på midler skal Norges forskningsråds webbaserte søknadssystem benyttes. Mer informasjon om fondet og utlysningen av midler finnes på nettsidene www.regionaleforskningsfond.no/agder.

av admin, publisert 29. april 2010 | Skriv ut siden