Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø drøftet onsdag en oppsummering og konklusjon av en prosess som har pågått de seneste årene for å slå sammen Agder naturmuseum og botaniske hage IKS, Vest-Agder-museet IKS og Stiftelsen Sørlandets Kunstmuseum. Kunstmuseet har hele tiden motsatt seg en sammenslåing. Dette er igjen tilfelle etter en omfattende møtevirksomhet i vinter. Hovedutvalget går, i tråd med et forslag fra fylkesrådmann Tine Sundtoft, inn for at fylkestinget i 27. april skal vedta en videreføring av Agder naturmuseum og botaniske hage IKS, Stiftelsen Sørlandets Kunstmuseum og Vest-Agder museet IKS som selvstendige museer.

Fylkeskommunene går selv inn med 2,5 mill i aksjekapital og et driftstilskudd for 2010 på 5 mill. Det er ønskelig at kommunene går inn med kr. 1,25 mill i aksjekapital til totalt kr. 1 mill til drift i 2010. Dette er riktignok betydelig lavere enn det som er skissert i Sørlandsutvalget sin innstilling, og det er en ambisjon at driftstilskuddet skal økes i årene fremover.
Fordeling av aksjekapital og driftstilskudd fra kommunene bygger på en modell med en fast sum per kommune, en del etter folketallet og en skjønnsmessig fordeling av reiselivsnæringens betydning for den enkelte kommune.
Styret i Visit Sørlandet AS ber nå om at kommunene gjør vedtak om å tegne aksjer i selskapet og samtidig bevilger driftstilskudd for 2010. Det blir utarbeidet vedtekter og forslag til aksjonæravtale for selskapet. Disse vil bli drøftet med kommunene før de fastsettes og tegning av aksjer blir iverksatt.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. april 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Vest -Agder Fylkesmuseum - Setesdalstunet
  av jto, 22.11.19

  Det er bevilget midler til videreutvikling av Kristiansand museum

  Les mer
 • Bredalsholmen Fotografert Fra Fly
  av jto, 21.11.19

  Forholdene for besøkende på Bredalsholmen og til DS Hestmanden skal utbedres

  Les mer
 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer