Fylkestinget behandlet tirsdag årsmeldingen for 2009 for fylkeseldrerådet i Vest-Agder. Den viser at et sentralt satsingsområdet for fylkeseldrerådet i fjor var å besøke alle kommuneeldrerådene i Vest-Agder. Målsettingen var blant annet å dele tanker med eldrerådene om arbeidsoppgaver og i samarbeid med politisk og administrativ ledelse finne fram til gode samarbeidsformer. Samlet sett var inntrykket etter møtene at eldrerådet i de ulike kommunene har svært ulik innflytelse på politikkutformingen. I noen kommuner var eldrerådet sett på som en viktig medpiller og premissleverandør for senere beslutninger i formannskap og kommunestyre. I andre kommuner ble eldrerådet i svært liten grad tatt med på råd.

Det er gått 25 år siden den vidkjente og populære svenske trubaduren Cornelis Vreeswijk døde bare 50 år gammel. Onsdag kveld var hans ånd sterkt til stede i Bendiksbukta på Odderøya i Kristiansand. Sørlandske sommernetter, med støtte av Vest-Agder fylkeskommune, inviterte til den årlige kystkulturkonserten for tiende år på rad. Årets tema var "en hyllest til Cornelis Vreeswijk – ballader". De mellom 600 og 700 som hadde valgt å tilbringe kvelden i strandkanten fikk en frydefull aften hvor de virkelig kunne nyte dyktige sangere og musikere fremføre trubadurens velklingende musikalske arvegods.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. april 2010 | Skriv ut siden