Strategi – og handlingsprogram for universell utforming på samferdselsområdet i Vest-Agder 2010 – 2013 ble vedtatt i fylkestinget i desember 2009. Planen angir både status, utfordringer, strategier og prioriteringer for en helhetlig tilrettelegging av vegnettet og kollektivtransporten i Vest-Agder. Vest-Agder fylkeskommune har dessuten også utformet en strategi for helhetlig tilrettelegging av togtilbudet som en del av kollektivtilbudet innen og til/fra Vest-Agder. En helhetlig tilrettelegging krever samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer og aktører hvor man ser infrastruktur og kjøretøy/ rullende materiell i sammenheng.

Fylkeskommunen ønsker å samordne og være pådriver for et slikt tverretatlig samarbeid sammen med Agder Kollektivtrafikk A/S, kommunene, Statens vegvesen, NSB og Jernbaneverket for å sikre helhetlige løsninger til beste for brukerne.

Strategi – og handlingsprogram for universell utforming på samferdselsområdet i Vest-Agder 2010 – 2013 kan lastes ned her.

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. april 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Broåpning Feda 11.10.19
  av Jan Torkelsen og samferdselsseksjonen, 14.10.19

  Ny bro på Feda i Kvinesdal offisielt åpnet

  Les mer
 • Selvkjørende Buss
  av jto, 10.10.19

  Det må tas høyde for teknologisk utvikling i transportsektoren

  Les mer
 • Åpning Av Gs -vei
  av jto, 08.10.19

  Flott åpning av ny gang- og sykkelvei i Songdalen

  Les mer