Strategi – og handlingsprogram for universell utforming på samferdselsområdet i Vest-Agder 2010 – 2013 ble vedtatt i fylkestinget i desember 2009. Planen angir både status, utfordringer, strategier og prioriteringer for en helhetlig tilrettelegging av vegnettet og kollektivtransporten i Vest-Agder. Vest-Agder fylkeskommune har dessuten også utformet en strategi for helhetlig tilrettelegging av togtilbudet som en del av kollektivtilbudet innen og til/fra Vest-Agder. En helhetlig tilrettelegging krever samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer og aktører hvor man ser infrastruktur og kjøretøy/ rullende materiell i sammenheng.

Fylkeskommunen ønsker å samordne og være pådriver for et slikt tverretatlig samarbeid sammen med Agder Kollektivtrafikk A/S, kommunene, Statens vegvesen, NSB og Jernbaneverket for å sikre helhetlige løsninger til beste for brukerne.

Strategi – og handlingsprogram for universell utforming på samferdselsområdet i Vest-Agder 2010 – 2013 kan lastes ned her.

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. april 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer