I forslag til planprogram er utfordringene kommunen står overfor:
Omdømme
Tjenestetilbud
Innbyggertall
Barn og unge
Arbeid og næringsliv
Eldre
Levekår
Miljø og berekraftig utvikling.

Innbyggertallet i Hægebostad har fra 2006 økt fra 1583 til 1621 i 2009. En sentral problemstilling er hvordan innbyggertallet kan opprettholdes og aller helst økes. I dag er det et relativt stort underskudd på kvinner i aldersgruppen 20 til 39 år. Et særlig viktig spørsmål synes å være hvordan en skal få kvinner til å bli boende eller flytte til kommunen, med andre ord; hva er det for unge kvinner å komme tilbake til/bli boende for i Hægebostad? Videre vil gruppen eldre øke, mens de i gruppen 0 til 18 år blir færre. Dette vil blant annet få konsekvenser for tjenestetilbudet i fremtiden.

På enkelte felt innen levekår står kommunen overfor særlige utfordringer. Dette gjelder særlig antall uføretrygdede, samt barnefattigdom. Som de fleste sørlandskommuner skårer også Hægebostad lavt med hensyn til likestilling.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. april 2010 | Skriv ut siden