Kristiansand kommune ved Transportsentralen for bevegelseshemmede sier, i et brev til fylkeskommunen, opp en avtale som har eksistert i flere år om å gi transporttilbud til TT- brukere som må sitte i rullestol under transport - omtalt som brukergruppe 2A. Avtalen sies opp med virkning fra 1. juli i år. Det er Taxi Sør som har avtale om TT-kjøring i Kristiansand og som dermed overtar denne transporten. For 2009 var omfanget av denne kjøringen 836 brukere og rundt 45.000 kilometer kjøring. Fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble i dag orientert om saken og ber om en nærmere orientering om utviklingen i forbindelse med behandlingen av fylkeskommunens økonomirapport etter årets åtte første måneder.

Av oppsigelsesbrevet går det frem at Kristiansand kommune ønsker å bruke transportsentralen til å styrke kjøringen til kommunale institusjoner, dagsentrer og aktivitetssentre. Transportsentralen for bevegelseshemmede opplever at behovene har endret seg. Brukerne har i større grad behov for mer fleksible løsninger enn det transportsentralen er i stand til å klare innenfor sine økonomiske rammer.

Transportsentralen vil i nærmeste fremtid sende ut informasjon til brukerne og samtidig invitere til et møte med disse for å gi utdypende informasjon og svare på spørsmål. Informasjonen utformes i samarbeid med samferdselsseksjonen i fylkeskommunen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. april 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Specsavers Vant I 2019
  av elma11, 28.11.19

  Vinner av Jeg kjører grønt-kampanjen!

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 26.11.19

  Flere innspill til detaljregulering av ny E-39 i Lyngdal

  Les mer
 • Norges Lover Forsideutsnitt
  av jto, 25.11.19

  Vil ha overført skiltmyndigheten for fylkeveger til fylkeskommunen

  Les mer