Prosjektleder Henrik Stensland redegjorde i dag for byggearbeidene som pågår på Kristiansand katedralskole Gimle. Han opplyste at det siden fylkesutvalget i september utvidet kostnadsrammen for prosjektet fra 72,5 millioner kroner til 82 millioner kroner nå beregnes en endelig prosjektkostnad på 89,2 millioner kroner. Fylkesutvalgets representanter uttrykte misnøye med prosjektets utvikling. Fylkesutvalget aksepterer imidlertid at prosjektet gjennomføres slik at mellombygget som reises kan tas i bruk fra skolestart i august til tross for usikkerhet rundt den økte kostnadsrammen.

Fylkesutvalget vil ha finansieringsplanen for byggeprosjektet opp når fylkeskommunens første tertialrapport skal til behandling senere i vår. Samtidig vil utvalget at administrasjonen skal gå nøye igjennom alle kostnadene knyttet til bygging, prosjektadministrering og andre eventuelle tiltak. Fylkesutvalget vil ha en fullstendig rapport om alle sider ved saken.

Prosjektleder Stensland opplyste at byggearbeidene er i tråd med fremdriftsplanen. Den innebærer at byggearbeidene vil være ferdige i juni. Utendørsarbeidene vil bli utført i løpet av sommeren. Skolen skal være klar til å bli tatt i bruk fra skolestart.
KKG Mellombygget

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. april 2010 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/category/relatednews.cshtml)