Det er nå også enighet om et opplegg for temaet ”Utbygging av E-39 med tilførselsveier gjennom kommunen”. Alle tilførselsveiene er eller blir fylkesveier og fylkeskommunen har nå ansvar bådeE39 skilt for den standard disse skal få, inkludert finansiering. Mandal kommune signaliserte i møtet en helt klar prioritering av større fylkesveiprosjekter i kommunen. Dette vil bli tatt hensyn til ved kommende revisjoner av handlingsplanen for fylkesveiene. Prioritet nummer en er en ny sentrumsvei med forbindelse til parkeringsanlegget i fjell. Andreprioritert er tilknytningsveier til E-39 og dernest øvrige veier.

Nytt regionalt kulturhus bygges som planlagt og Mandal kommune følger opp med søknad til Kulturdepartementet. Når det foreligger svar på denne vil det bli klart hva fylkeskommunen må bevilge utover 20 millioner kroner.

Samarbeidet med Mandal kommune betegnes for øvrig som meget godt med positive effekter for byens befolkning.

av admin, publisert 15. april 2010 | Skriv ut siden