Fylkeseldrerådets leder Niels-Otto Hægeland har sendt brev til ordfører Per Sigurd Sørensen i Kristiansand. I brevet skriver Hægeland: ”Fylkeseldrerådet i Vest-Agder har enstemmig vedtatt på møte 27. mai: ”Fylkeseldrerådet i Vest-Agder er sterkt bekymret over at det ”nye Grimtunet” i Kristiansand grunnet manglende økonomi til fremtidig drift – kan risikere at 21 sykehjemsplasser og 15 dagsenterplasser står tomme etter ferdig renovering i februar 2011”. Kopi av brevet er sendt til helse- og sosialstyret i Kristiansand, de kommunale eldrerådene i Vest-Agder og pressen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. mai 2010 | Skriv ut siden