Forslagsstiller Helle Mellingen uttrykker i forslaget at det er for å styrke elevdemokrati og -medvirkning ved de videregående skolene i Vest-Agder at det bør arbeides for å få etablert et elev- og lærlingeombud i fylket. Ombudet skal ha som primæroppgave å informere elever og lærlinger om deres rettighet og plikter i den videregående skolen og løfte elevdemokratiets rolle. Hun vil ha stillingen innarbeidet i neste års budsjett.
Da Elevorganisasjonen i Vest-Agder avholdt årsmøte i  aprl var det et sterkt ønske fra representanter fra elevrådene på de videregående skolene om å få elev- og lærlingeombud i fylket. Fylkesleder av Elevorganisasjonen Milos Rados er svært tilfreds med at hovedutvalget nå har gått inn for å få på plass et ombud.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. mai 2010 | Skriv ut siden