Han viser til at Stortinget i 1958 at Møvik Fort skulle legges ned og de tre 38 cm kanonene hugges opp. Det ble bevilget penger til dette, men beløpet strakk ikke til. Derfor ble en av kanonene midlertidig stående – heldigvis ble det permanent.

-Takket være iherdig innsats fra entusiaster og historisk bevissthet hos forsvaret er kanonen bevart og fullt operativ. Denne - verdens nest største kanon - klarte å sende en granat på 500 kilo halvveis til Danmark. Vi har i Kristiansand et av landets viktigste kulturminner fra andre verdenskrig, skriver Kleppe.

Han opplyser at det i 2004 kom et krav fra departementet om at de store museene i Vest-Agder måtte slå seg sammen til en enhet - konsolidere seg. I den sammenheng var det et sterkt ønske fra Kristiansand om at Kanonmuseet måtte inkorporeres. Vest-Agdermuseet er, i følge Kleppe, positiv til en fusjon, men dette kan ikke skje før økonomien til Kanonmuseet er sikret.

Fylkesordfører Thore Westermoen svarer på interpellasjonen i fylkestingets møte 16. juni.

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. mai 2010 | Skriv ut siden