Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø besluttet i dag, mot stemmene fra representantene fra Fremskrittspartiet og Høyre, at det ikke skal etableres nye drosjesentraler i Vest-Agder på nåværende tidspunkt. Søknadene om etablering av nye drosjesentraler avslås. I Vest-Agder er det i dag ni drosjesentraler som er plassert på følgende steder: Kristiansand (to sentraler), Vennesla, Mandal, Lyngdal, Farsund (to sentraler), Kvinesdal og Flekkefjord. Med unntak for sentralene i Kristiansand har de øvrige sentralene kun en transportfordelings-/formidlingsrolle.

I Vest-Agder er det totalt rundt 310 drosjeløyver hvorav cirka 100 er reserveløyver. Alle løyvehavere kan få tildelt ett eller flere reserveløyver. Disse benyttes i hovedsak for å dekke etterspørselen etter drosjetjenester i høytrafikkperioder.

Administrasjonen i fylkeskommunen har hatt et møte med Agder Taxi, Taxi Sør og Norges Taxiforbund - avdeling Vest-Agder. Næringen uttrykker bekymring om det blir flere løyver og peker også på følgende faktorer:

- Det er en reell konkurranse i Kristiansands-regionen i dag. Dette ble bevist under anbudsrunden i 2009.
- Det er god kvalitet på dagens drosjetjeneste
- Drosjenæringen består i dag av marginale bedrifter i den forstand at ved flere løyver blir det dårligere inntjening.
- Det er ikke mottatt klager på lang venting

De påpekte også at økt etterspørsel de siste årene er blitt møtt med mer effektiv drift i sentralene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. mai 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer