Det er kommende skoleår 6547 ungdommer med opplæringsrett som har søkt videregående skoler i Vest-Agder. Dette er en økning på 169 sammenlignet med inneværende år. Inkluderes søkere uten rett blir totaltallet 7099 søkere. Det kan fortsatt bli noe høyere når søkere fra en del fylker utenfor Vest-Agder blir registrert. Økningen i søkertallet er størst i Kristiansand-regionen. Den største utfordringen kommende skoleår blir å finne plass til ungdom i denne regionen. Resultatet av hovedinntaket bekjentgjøres 9. juli og resultatet av suppleringsinntak bekjentgjøres 6. august. Inntaket avsluttes 1. september.

Helse- og sosialfag vg1 har en økning i søkertallet på 25 prosent fra 2009, og studiespesialisering vg1 en økning på 7 prosent. Det er også en markant økning i søkere til naturbruk og musikk/dans/drama vg1.

Nedgangen i innsøkning til bygg- og anleggsfag fortsetter. Der er det en reduksjon på 9 prosent til vg1 bygg- og anleggsteknikk i forhold til fjoråret. På vg1 restaurant og matfag er det 22 prosent færre søkere, og vg1 service og samferdsel vg1 har en reduksjon på 16 prosent.

Da fylkesutdanningssjef Arly Hauge torsdag orienterte hovedutvalg for kultur og utdanning om inntaket og tilbudsstrukturen i fylkeskommunens videregående opplæring for neste skoleår, opplyste han at det på nåværende tidspunkt er klart at minst 92 prosent av søkerne vil komme inn på sitt førstevalg.


av Torkelsen, Jan H., publisert 21. mai 2010 | Skriv ut siden