Onsdag var fylkesutvalgssalen i Fylkeshuset i Kristiansand arena da visekonsul Andrey Chemerilo og oberst Igor Kolodin fra Den Russiske Føderasjons Ambassade i Oslo gjestet Vest-Agder for å dekorere krigsveteraner fra Vest-Agder med hedersmedalje. Medaljen ” Til minne om 65-års jubileum for seieren i Den Store Fedrelandskrigen 1941 til 1945” ble utdelt til Jens Ravn-Nielsen fra Kristiansand og Sigurd Alfred Carlsen fra Farsund. Også Karl Mentz Rynning-Tønnesen fra Kristiansand og Johan Wegge fra Lyngdal var invitert til å motta medaljen. De var imidlertid forhindret fra å delta personlig under arrangementet.

-Med dyp takknemlighet taler vi om deres generasjons mot, standhaftighet og selvoppofrelse, samt krigs- og arbeidsbragder. Dere måtte gå gjennom de tyngste prøvelser og fikk forsvart menneskers rett til frihet, reddet landet og hele verden fra nazismen. Vi gir vår hyllest til alle de som ga oss og våre barn en fremtid i gave, sa visekonsul Chemerilo i sin hilsningstale.

Han trakk frem at Norge har en viktig plass i sovjetisk krigshistorie som ikke må glemmes. -Det er viktig at denne historien også formidles til kommende generasjoner - slik at de bedre kan forstå betingelsene for fredelig sameksistens og solidaritet mellom naboer. Denne historien må holdes levende for å inspirere nye generasjoner til innsats for freden og mot ufred og undertrykkelse. Dette er vår plikt overfor Dere - heltene og seierherrene, sa Chemerilo.
RUSSISK MEDALJE TIL KRIGSVETERANERKrigsveteranene Jens Ravn-Nielsen (t.v) og Sigurd Alfred Carlsen ble tildelt russisk hedersmedalje av visekonsul Andrey Chemerilo og oberst Igor Kolodin fra Den Russiske Fødreasjons Ambassade i Oslo.

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. mai 2010 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/category/relatednews.cshtml)