Setesdalsbanen har i driftsutvalgsmøte 18. mai besluttet å innstille all togkjøring i 2010. Bakgrunnen for dette er en helhetsvurdering i forhold til tilgjengelig driftsmateriell og beredskapssituasjonen. Utvalget beklager i en pressemelding de ulempene dette måtte medføre. Setesdalsbanens driftsutvalg består av fagpersonell innen togdrift, samt representanter fra museets ledelse og Setesdalsbanens venner. Beslutningen om å innstille togkjøring i 2010 er enstemmig.

Setesdalsbanen er en museumsjernbane og jernbanemateriellet er av ”edel årgang”. Dette medfører at uforutsette situasjoner kan oppstå, samt at vedlikeholdsarbeidet er svært tid- og ressurskrevende. I sommer hadde en planlagt å kjøre med damplokomotiv nr 5 fra 1901, samt beredskapsmateriell i form av motorvogn ”Sulitelma”  fra 1957 og arbeidsmaskin Robel type 12 fra 1968. I forbindelse med revisjon av beredskapsmateriellet er det avdekket større vedlikeholdsoppgaver enn først antatt. Dette medfører at ønsket beredskapsmateriell ikke blir ferdig i løpet av sesongen.
Setesdalsbanen vil arbeide for å kunne holde åpent på søndager og tilby alternative opplevelser for besøkende i sommer. Dette vil en komme tilbake til.

Vest-Agder-museet og Setesdalsbanens venner vil i fellesskap gjøre alt de kan for at togdriften i sesong 2011 vil kunne gå som normalt igjen, opplyses det i pressemeldingen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden