Fra 1. juli i år overføres bibliotekoppgavene på nasjonalt nivå fra ABM-utvikling til Nasjonalbiblioteket. Fylkesbiblioteksjefkollegiet mener det i den forbindelse vil det være naturlig å se på den totale ansvarsfordelingen innenfor bibliotekfeltet. Kollegiet har som en følge av det sendt et brev til Kulturdepartementet med innspill om at fylkes­kommunene kan påta seg større ansvar for gjennomføring av den nasjonale bibliotekpolitikken. I brevet argumenterer man for at statlige utviklings- og kompe­tanse­midler bør overføres til fylkeskommunene. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble onsdag orientert om fylkesbibliotekkollegiets initiativ.

Fylkesbiblioteksjefkollegiet mener at dersom fylkeskommunene får et større ansvar for gjennomføring av bibliotekpolitikken i Norge vil det kunne styrke samspillet mellom forvaltningsnivåene, og gi et bedre og jevnere bibliotektilbud til innbyggerne. Den kjennskapen fylkeskommunene har til lokale forhold i egne kommuner er svært viktig når det gjelder å tilpasse den nasjonale bibliotekpolitikken til lokale forhold. Det er 430 bibliotekkommuner i Norge, og i overkant av halve befolkningen bruker et folkebibliotek i løpet av året. Med tanke på at det er til dels store lokale variasjoner er det åpenbart at en nasjonal aktør ikke har de samme forutsetningene som fylkes­kommunene for å tilpasse utviklingstiltak mest mulig presist, slik at ressursutnyttelsen kan bli best mulig.

I Agder er det et godt, eksisterende samarbeid på bibliotekfeltet. Det er etablert et nettverkssamarbeid mellom de to fylkeskommunene, alle kommunene, de videre­gående skolene og Universitetet i Agder; på tvers av fylkesgrenser, kommunegrenser og forvaltningsnivåer. Det er gjennomført flere store, vellykkede prosjekter som nå har gått over i fast drift. Dersom fylkeskommunene får et større ansvar for gjennomføring av statlig bibliotekpolitikk vil det gi mulighet til å bygge videre på det gode arbeidet som allerede er gjennomført i regionen og styrke nettverks­samarbeidet ytterligere. Det vil også muliggjøre en spissing av satsingen mot det som er de største utfordringene i regionen, der en sentral aktør må prøve å finne tiltak som er mest påkrevd for hele landet sett under ett.

Det er en klar forutsetning at det må følge med statlige utviklingsmidler dersom fylkeskommunene skal overta en større del av ansvaret for gjennomføringen av den nasjonale bibliotekpolitikken. En slik overføring av ansvar vil imidlertid også medføre økt behov for personalressurser på feltet.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. mai 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Fylkesbiblioteket

 • Bokbussen Ved Spangereid Skole
  av jto, 11.06.19

  Mange klemmer til sjåføren på bokbussen under nostalgisk turnè

  Les mer

Siste fra Kultur

 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer
 • Publikumsmottak Kanonmuseet
  av jto, 28.10.19

  To millioner til publikumsmottak på kanonmuseet i Kristiansand

  Les mer
 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer