Leonardo Da Vinci-prosjektet gir helsefagarbeider-elever i vg2 tilbud om utplassering / praksis i Praha i faget prosjekt til fordypning. Den første utplasseringen er planlagt i mars 2011 og den neste i mars 2012. Oppnådd kompetanse og utbytte av oppholdet skal synliggjøres i Europass.

Målet med prosjektet er først og fremst å øke kvaliteten på-, og bidra til at denne utdannelsen blir mer attraktiv. Elevene får økt kompetanse og erfaring innen et område som ikke er en del av opplæringen i Vennesla, men som likevel er en integrert del av faget prosjekt til fordypning vg2. Elevene opparbeider seg internasjonal arbeidstrening, kulturell erfaring og forståelse, noe som vil føre til personlig vekst og utvikling.

Vennesla videregående skoles samarbeidsskole ,Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Secondary Nursing School i Praha, vil ha ansvar for opplæring, veiledning og evaluering av elevene. Mesteparten av opplæringen vil foregå i praksis ved føde- og barselklinikken U Apolinare. En dag i uken skal elevene delta i undervisningen på skolen.

Facebook logoDet nordiske samarbeidsprosjektet Nordit har hovedfokus på nye medier, moderne tekstkultur og nordisk språkfellesskap. Sosiale nettsteder som Facebook, Twitter og YouTube er etter hvert blitt en viktig fellesarena for unge mennesker. I prosjektet vil en studere nærmere hvordan elevene bruker disse arenaene, og hvordan de sosiale mediene påvirker unges identitetsdannelse.

Et annet fokusområde er nye tekstgenrer og sammenhengen mellom språk og identitet. Elever ved de fem nordiske skolene skal samarbeide om en sosiolingvistisk analyse av rap-tekster og sammenligne rap-genren i Island, Norge, Sverige, Danmark og Finland. De skal også skrive og framføre egen rap-tekster i en ”Rap-battle” der en gruppe elever fra hvert av de fem landene møtes og utfordrer hverandre på å rappe om bestemte hendelser. Samlingen vil bli lagt til Langkær Gymnasium og HF i Århus vinteren/ våren 2011.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. mai 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer
 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer