Årets tildeling er fordelt med prioritering av etterslepet på søknader. Interkommunale idrettsanlegg er særlig prioritert hvor Sandribheia Fritidspark får innvilget seks av seks godkjente søknader.

Spillemidler til ordinære anlegg 2010

Søker

Anlegg

Søknadsår

Tilsagn

1

Kristiansand kommune

Flekkerøy Normalhall

Gjentatt 2005

2 332 000

2

Mandal kommune

Mandal svømmehall rehabilitering

Gjentatt 2005

3 666 000

3

Fjotland IL

Driftsbygning ved Kvinlog

Gjentatt 2006

164 000

4

Marnardal kommune

Marnarhallen rehabilitering

Gjentatt 2007

2 000 000

5

Vennesla kommune

Moseidmoen kunstgressbane

Gjentatt 2008

630 000

6

Søgne kommune

Søgne stadion

Gjentatt 2008

71 000

7

Søgne kommune

Linnåsløypa

Gjentatt 2008

111 000

8

Konsmo Fllerbrukshall AS

Konsmo flerbrukshall - sosialt rom

Gjentatt 2009

40 000

9

Konsmo Fllerbrukshall AS

Konsmo flerbrukshall

Gjentatt 2009

400 000

10

Kristiansand kommune

Solvika 11-erbane med kunstgress

Fornyet 2005

1 250 000

11

Kristiansand kommune

Flekkerøy idrettshall Sosialt areal

Fornyet 2005

400 000

12

Kristiansand kommune

Flekkerøy idrettshall Styrkerom i normalhall

Fornyet 2005

536 000

13

Kristiansand kommune

FLØY-klubbrom i Flekkerøyhallen

Fornyet 2005

500 000

14

Kristiansand kommune

Elvebredden Båthus for Kristiansand roklubb

Fornyet 2005

700 000

15

Kristiansand kommune

Møvik Flerbrukshall

Fornyet 2005

2 333 000

16

Kristiansand kommune

Møvik flerbrukshall Sosialt areal

Fornyet 2005

400 000

17

Kristiansand kommune

Prestheia kunstgressbane

Fornyet 2005

833 000

18

Tonstad IL

Feed skiarena: Garasje/maskinrom + gjerder og tilsåing

Fornyet 2006

390 000

19

Kvinesdal og Omegn Golfklubb

Skaren 6-hullsbane

Fornyet 2007

700 000

20

Lindesnes kommune

Kombinasjonsanlegg turløype med skileikeanlegg

Fornyet 2008

444 000

21

NMK Kvinesdal

Rehabilitering av bilcrossbane

Fornyet 2008

700 000

22

Gyland Skytterlag

Nytt inngangsparti med toalett og rampe tilrettelagt for funksjonshemmede

Fornyet 2008

105 000

23

Åseral kommune

Ørnefjelløypa

Fornyet 2008

310 000

24

Vennesla kommune

Hallandsbrua tennisbane- kunststoffdekke

Fornyet 2008

230 000

25

Hægebostad Skytterlag

Aushomman skytebane el. skiver

Fornyet 2009

108 000

26

Audnedal kommune

Sanitæranlegg ved Byremoparken friluftsområde

Fornyet 2009

178 000

27

Sirdal kommune

Kvæven turvei gjennom golfbane og over Sira

Fornyet 2009

700 000

28

Søgne kommune

LangenesKunstgressbane 7 er

Fornyet 2009

728 000

29

Midt-Agder Friluftsråd

Sandripheia fritidspark hoppanlegg K-60 (interkommunalt idrettsanlegg)

Ny

420 000

30

Midt-Agder Friluftsråd

Sandripheia Fritidspark – lysanlegg (interkommunalt idrettsanlegg)

Ny

244 000

31

Midt-Agder Friluftsråd

Sandripheia alpinanlegg

(interkommunalt idrettsanlegg)

Ny

233 000

32

Midt-Agder Friluftsråd

Sandripheia Fritidspark - hoppanlegg W 40

(interkommunalt idrettsanlegg)

Ny

109 000

33

Midt-Agder Friluftsråd

Sandripheia lagerbygg/garasjer til driftsutstyr

(interkommunalt idrettsanlegg)

Ny

216 000

34

Midt-Agder Friluftsråd

Sandripheia - snøproduksjon

(interkommunalt idrettsanlegg)

Ny

347 000

35

Kristiansand Orienteringsklubb

Søkand om tilskudd til nytt orienteringskart over Grostøl - Føreid

Ny

95 000

36

Sør, OK

Hamrevann - orienteringskart

Ny

82 000

37

Kristiansand kommune

Rehabilitering av Garderober Solvika

Ny

175 000

38

Presteheia Klubbhus AS

Presteheia garderobe -

Ny

700 000

39

Presteheia Klubbhus AS

Presteheia klubbhus

Ny

700 000

40

Sogndalen kommune

Hortemo Kunstgressbane

Ny

464 000

41

Hægebostad kommune

Kollemo Amfigressbane - Automatisk vanningsanlegg

Ny

107 000

42

Greipestad IL

Kulia Lysløype rehabilitering

Ny

256 000

Totalt tildelt 25.107.000

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. mai 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer
 • Publikumsmottak Kanonmuseet
  av jto, 28.10.19

  To millioner til publikumsmottak på kanonmuseet i Kristiansand

  Les mer
 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer