Regjeringen besluttet fredag å fordele 1 558,4 millioner kroner i spillemidler til idrettsformål for 2010. I tillegg fordeler Kulturdepartementet 21,8 millioner kroner av disponible rentemidler til idrettsformål, slik at totalbeløpet til idrettsformål for 2010 blir 1 580,2 millioner kroner. Av totalbeløpet går over halvparten, nesten 800 millioner kroner til idrettsanlegg. Vest-Agders pott er på til sammen 28,73 millioner kroner. Av disse går 25,1 millioner kroner til ordinære idrettsanlegg og resten til nærmiljøanlegg.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. mai 2010 | Skriv ut siden