Etter halvannen timers debatt med 17 innlegg og flere replikkordskifter ble det i dag klart at fylkestinget i Vest-Agder ønsker en sammenslåing av Vest- og Aust-Agder snarest mulig. Blant de 35 tingrepresentantene var det kun Demokratenes representant Vidar Kleppe som stemte i mot sammenslåing. Han var også den eneste som stemte for sitt eget forslag om å gjennomføre en folkeavstemning i Vest-Agder. De til sammen ni representantene fra Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og Pensjonistpartiet stemte for et forslag fra Frp om å legge det regionalpolitiske tyngdepunktet i ett samlet Agder, det vil blant annet si fylkeskommune, til Kristiansand, mens Arendal kunne bli senter for regional statlig administrasjon. Flertallet fulgte styringsgruppens forslag som innebærer en motsatt løsning.

Ettersom Aust-Agder fylkesting i går vedtok at det skal gjennomføres folkeavstemning i Aust-Agder, samtidig med fylkestings- og kommunestyrevalget i 2011, vil en eventuell sammenslåing av de to fylkene tidligst kunne skje ved årsskiftet 2013/2014. Resultatet av folkeavstemningen i Aust-Agder og den politiske oppfølgingen av denne vil ha vesentlig betydning for hva som blir det endelige resultatet av sammenslåingssaken.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden