Fylkestinget i Aust-Agder vedtok i dag etter flere timers debatt med 18 mot 17 stemmer å anbefale en sammenslåing av Agder-fylkene, på bakgrunn av rapporten fra styringsgruppen. Det var, i følge Agderposten, splittelse i alle partier, bortsett fra i Venstre og Fremskrittspartiet. Fylkestinget vedtok samtidig at det gjennomføres folkeavstemning i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget. Spørsmålet om folkeavstemning ble vedtatt med 33 mot to stemmer..Fylkestinget i Vest-Agder behandler spørsmålet om fylkessammenslåing onsdag formiddag.

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. juni 2010 | Skriv ut siden