Representanter fra Vest-Agder fylkeskommune, NODE-bedrifter, havner og forskningsmiljøer med fylkesordfører, Thore Westermoen, i spissen var i Aberdeen forrige uke for å delta på en internasjonal workshop om muligheter og utfordringer rundt utbygging av offshore vindkraft i Nordsjøen. Det skjer for tiden en massiv utbygging av offshore vindkraftanlegg i Europa. I fjor har Danmark installert nesten 100 vindmøller til havs, Storbritannia 84, mens Norge bare har installert en (Hywind). Norge har til tross for det et stort potensial for offshore vindkraft. Samtidig finnes det mange bedrifter i landet med relevant offshore-kompetanse samt havner med kapasitet både for ferdigstilling av vindmølledeler og for installasjons- og vedlikeholdsfartøy.

Workshopen i Aberdeen ble organisert av en internasjonal arbeidsgruppe innen et EU finansiert INTERREG-prosjekt, som også fylkeskommunene fra Agder deltar i. Ved siden av Agder er Stavanger-regionen, Skottland, Midtjylland i Danmark og Nordholland i Nederland representert i prosjektet.

Rundt 90 utvalgte deltakere fra de fem regionene diskuterte hovedutfordringene rundt oppbygging av en helhetlig offshore vind verdikjede i Nordsjøen. Mens alle var enige om de store mulighetene som er knyttet til utbygging av vindkraft til havs, ble det samtidig klart at industrien fortsatt står foran store utfordringer.

Det mangler særlig internasjonale enhetlige teknologiske standarder for de nye typene vindmøller

Thore Westermoen på energikonferanse i Skottland
Thore Westermoen på energikonferanse i Skottland Foto: Birger Haraldseid
som skal bygges fremover. Mange usikkerheter er knyttet til infrastrukturelle og logistiske spørsmål (blant annet havner, spesialfartøy, strømkabelnettverk). Representantene fra havnene på Agder la vekt på at de ønsker klare krav fra offshore vind-industrien om nødvendige havnearealer og infrastruktur.

Workshop-deltakerne fordelte seg på ulike temagrupper, slik at alle kunne diskutere om de emnene de var mest interessert i. Arrangementet ble vurdert som svært nyttig. Alle kunne bygge ut de personlige nettverkene sine, og det ble uttrykt ønsket om et videre samarbeid framover.

Dagen etter workshopen grep mange deltakere muligheten til å stille på ”All-Energy”, den største utstilling og konferanse om fornybar energi i Storbritannia med mer enn 400 utstillere.

Relaterte elementer:
http://www.foresightplanning.eu/default.asp?id=1014http://www.all-energy.co.uk/


av Birnbrich, Manuel, publisert 27. mai 2010 | Skriv ut siden