Fylkeskommunenes brutto driftsutgifter til samferdsel utgjorde om lag 11 milliarder kroner i 2009, en vekst fra 2008 på en milliard, viser ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå. Ni milliarder gikk til kollektivtrafikken, mens resten gikk til fylkesveier. Kommunenes samlede utgifter var seks milliarder, hvorav nesten fem milliarder gikk til veier. Fylkeskommunenes samlede utgifter til kollektivtrafikken steg med drøyt 0,8 milliarder kroner, eller drøyt 10 prosent, fra 2008 til 2009. Også utgiftene til fylkesveier økte med rundt regnet 10 prosent. Ser vi på hele perioden 2005–2009, viser statistikken en vekst i fylkeskommunenes brutto driftsutgifter til kollektivtrafikken på nesten 3,2 milliarder kroner, og til fylkesveier på nesten 0,6 milliarder kroner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. juni 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Kristin Tofte Andresen
  av jto, 22.11.19

  Ser både utfordringer og muligheter når en ny handlingsplan for Agders fylkesveier skal lages

  Les mer
 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer