Fylkeskommunenes brutto driftsutgifter til samferdsel utgjorde om lag 11 milliarder kroner i 2009, en vekst fra 2008 på en milliard, viser ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå. Ni milliarder gikk til kollektivtrafikken, mens resten gikk til fylkesveier. Kommunenes samlede utgifter var seks milliarder, hvorav nesten fem milliarder gikk til veier. Fylkeskommunenes samlede utgifter til kollektivtrafikken steg med drøyt 0,8 milliarder kroner, eller drøyt 10 prosent, fra 2008 til 2009. Også utgiftene til fylkesveier økte med rundt regnet 10 prosent. Ser vi på hele perioden 2005–2009, viser statistikken en vekst i fylkeskommunenes brutto driftsutgifter til kollektivtrafikken på nesten 3,2 milliarder kroner, og til fylkesveier på nesten 0,6 milliarder kroner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. juni 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer