Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet onsdag at rapporten ”Elgen i Vest-Agder 2010” skal være et grunnlagsdokument som bør legges til grunn for forvaltningen av elg og hjort i fylket. Rapport er utarbeidet av Faun Naturforvaltning AS på oppdrag fra Vest-Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Vest-Agder. Den gir en vurdering av elg- og hjortebestanden i fylket. Rapporten har blitt utarbeidet årlig siden år 2000. Hovedutvalget valgte å videreføre fylkesmannens hovedmål for elgbestanden. Det innebærer at innen år 2012 skal Vest-Agder ha en sunn og bærekraftig elgstamme med gjennomsnittlige slaktevekter på kalv på minst 55 kilo og gjennomsnittlige slaktevekter på halvannetåringene på minst 125 kilo. Gjennomsnittsvekt beregnes av slaktevekter i perioden 2009-2011.”

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. juni 2010 | Skriv ut siden