Et samarbeid mellom fylkesbibliotekene i Agder, LO, NHO og Norsk Forfattersentrum har satt fokus på at forfattere skal ut til de ansatte og møte dem på deres egen arbeidsplass i form av et utvidet lunsjmøte. Tiltaket er kommet i gang etter et initiativ mellom LO og Norsk bibliotekforening og er landsomfattende. Seksjon for arkiv, bibliotek og museum i Vest-Agder fylkeskommune har prosjektledelsen.
ABM-utvikling har fordelt 3 millioner kroner i leseårsmidler for 2010, som hadde en egen tildelingsrunde i vår. Aust- og Vest-Agder har fått 90.000 til et felles bibliotekprosjekt hvor forfatterne besøker bedrifter i 20 kommuner i Agder.
Leseåret har fokus på flere områder, blant annet voksne som leser lite. Et tilsvarende prosjekt mellom NAV og Norsk forfattersentrum avd. Sørlandet er allerede planlagt med gjennomføring i uke 36.

Torvald Hellum ved seksjon for arkiv, bibliotek og museum i fylkeskommunen er oppnevnt som kontaktperson for leseåret i Vest-Agder.

av Eilertsen, Steinar, publisert 30. juni 2010 | Skriv ut siden