Krypsiv er en plante som nå vokser ukontrollert i flere vassdrag på Sørlandet. Plantene tetter store deler av vassdragene og ødelegger mulighetene for fiske, bading og båtbruk i elver og innlandsvann. I 2008 var over 18.000 dekar elveleie dekket av krypsiv. Det er også funnet krypsiv i gyteområdene for laks. Dette kan medføre en fare for laksebestanden. Fylkesutvalget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med 200.000 kroner i tilskudd til Krypsivprosjektet på Sørlandet.

Krypsivprosjektet på Sørlandet ble formelt satt i gang i slutten av juni 2002 og er planlagt å gå frem til og med 2010. Fylkeskommunen har hvert år siden 2002 støttet Krypsivprosjektet med mellom 100.000 og 200.000 kroner

Vest-Agder fylkeskommune har i flere år kjempet for å få inn en egen post på statsbudsjettet med midler til forskning og tiltak mot krypsiv.


av Torkelsen, Jan H., publisert 2. juni 2010 | Skriv ut siden