Vest-Agder fylkeskommune hadde i fjor en disponibel ramme på henimot 35,1 millioner kroner til regional næringsutvikling. Fylkeskommunen fikk tildelt en ramme på 30,7 millioner kroner gjennom statsbudsjettet og la selv inn ytterligere 4,4 millioner kroner i potten. Bruken av midlene er rapportert om til Kommunal- og regionaldepartementet. Tirsdag ble fylkestinget informert om innholdet i rapporten. Den viser at midlene har utløst partnerskapsprosjekter og tiltak for en total sum på rundt 220 millioner kroner. Det vil si henimot en seksdobling. Viktige partnere har vært kommuner, regioner, Aust-Agder fylkeskommune, Innovasjon Norge-Agder, Norges Forskningsråd, Fylkesmannens landbruksavdeling og næringslivet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. juni 2010 | Skriv ut siden