I fylkeskommunen er vi veldig glad for at vi har vært med å skape en stor attraksjon – en glede for alt folket. Det er imidlertid folk her i Lyngdal som har den største æren av at Sørlandsbadet er det det er i dag, sa fylkesordfører Thore Westermoen da han lørdag, sammen med ordfører Inngunn Foss åpnet Sørlandsbadets nye utendørsanlegg Saltos badeøy. Vest-Agder fylkeskommune er medeier i det flotte badeanlegget i Lyngdal som helt siden åpningen har vært en stor suksess. -Fra første dag har publikum strømmet til og besøkstallene har vært langt over det vi turde regne med i planleggingen, sa fylkesordføreren.

-Nå er det slik at når været er veldig fint, kommer det litt færre besøkende til badet her. Derfor oppsto tidlig tanken om å lage en attraksjon ved badet som kunne appellere til folk også når været er riktig godt. Derfor åpner vi idag Salto - utendørs basseng for lek og moro, mosjon ogSaltos badeøy folkehelse. Det er en ganske stor satsing. Og resultatet er veldig flott, synes jeg, Gratulere med resultatet alle dere som har vært med å realisere denne ideen, planleggere, arkitekter, byggere, driftspersonell, sa fylkesordføreren.

-For Lyngdal kommune og Vest-Agder fylkeskommune er Sørlandsbadet et ”non profit” foretak. Det vil si at vi får ikke noen fortjeneste på den kapitalen vi har skutt inn. Overskuddet som selskapet tjener går til investeringer i nye attraksjoner, for å styrke badets drift og gi tilbud til stadig flere brukere. Det er slik vi tenker: dette er ikke forretning for oss i snever forstand, men det har store ringvirkninger for kommunen, næringslivet, regionen og hele fylket. Badet er en av tingene som er med på å gjøre det attraktivt å bo her, og hjelper oss å rekruttere ny arbeidskraft når det trengs. Og det gir folk trivsel og bedre helse - det er også god uttelling på den investerte kapitalen, sa Westermoen i sin åpningstale.


av admin, publisert 15. juni 2010 | Skriv ut siden