Fylkestinget vedtok i februar at Vest-Agder fylkeskommune går inn for å bygge en undersjøisk tunnelforbindelse mellom fastlandet og øya Hidra i Flekkefjord. Saken er oversendt Stortinget for endelig klarsignal til å gå i gang. Et enstemmig fylkesting beklaget i dag at stortingsproposisjonen for Hidra Landfast ennå ikke er fremmet for Stortinget. Fylkestinget viser til at for at planleggingen av og fremdriften i prosjektet ikke skal stoppe opp så gis byggekomiteen fullmakt til å gå videre med planleggingen med sikte på anleggsstart snarest mulig.

Til deg som ikke har bestått alle fag i videregående skole: Oppmelding til ny eksamen:

av admin, publisert 15. juni 2010 | Skriv ut siden