Vest-Agder fylkeskommune og Hægebostad kommune gikk i 2003 sammen om å kjøpe Tingvatn militærleir fra Forsvaret. Fylkeskommunen har opp gjennom årene bevilget betydelige beløp til det som initiativtakerne mener vil bli den største attraksjonen i indre Agder. Det legges opp til minst 30 000 besøkende i året.

Totalprisen er kalkulert til 19,4 millioner kroner. Det vil dekke kostnader til et besøkssenter med blant annet multimediarom, utstillingslokaler, butikk og kafe og innegjerding og opprusting av fornminnefeltet.

av admin, publisert 1. juni 2010 | Skriv ut siden