Da representantene i fylkesutvalget i dag drøftet strategiske innspill til neste års budsjett gjentok Arbeiderpartiet sitt forslag om å få etablert et elev- og lærlingeombud innen videregående opplæring i Vest-Agder. Forslaget fikk enstemmig oppslutning fra de øvrige fylkesutvalgsrepresentantene. Vedtaket ble imidlertid endret ved å legge inn at ombudet søkes etablert. Det innebærer at en eventuell beslutning om etablering først vil bli fattet etter at en utredning er foretatt. De strategiske forslagene fra fylkeskommunens politiske organer til årsbudsjettet vil bli endelig behandlet og votert over når fylkestinget samles til møte 15. juni.

Arbeiderpartiet uttrykker i forslaget at det er for å styrke elevdemokrati og -medvirkning ved de videregående skolene i Vest-Agder at det bør arbeides for å få etablert et elev- og lærlingeombud i fylket. Ombudet skal ha som primæroppgave å informere elever og lærlinger om deres rettighet og plikter i den videregående skolen og løfte elevdemokratiets rolle.

av admin, publisert 1. juni 2010 | Skriv ut siden