Frederiksholm festning i Kristiansand ble igår utsatt for et stygt skadeverk. Vikitge deler av murverket i den nyrestaurerte festningen i Flekkerøy havn er blitt sprengt i stykker. Festningen fra 1650-årene ble nylig restaurert for et millionbeløp.

Arbeidet med Fredriksholm festning ble påbegynt i 1655. Festningen ble anlagt for å beskytte den viktige havnen mellom fastlandet og Flekkerøya.

I 1804 ble festningen nedlagt. Kristiansand hadde fått økt betydning og nyere og viktigere forsvarsanlegg, bl.a. Christiansholm festning og Lagmannsholmen som var anlagt lenger inn i fjorden for å kunne beskytte selve byen og havnen.

18. september 1807 ankom det engelske linjeskipet «Spencer» sammen med to andre skip Kristiansand. Skipene vendte etter at det ble åpnet ild fra Christiansholm. Skipssjefen valgte da å innta den nedlagte festningen ute i fjorden og sprenge den i luften. Sprengningen kostet fire engelskmenn livet fordi eksplosjonen lot vente på seg. Fire mann ble derfor kommandert i land for å se om luntene hadde sluknet. Det hadde de ikke.

Festningen ble delvis satt i stand igjen i 1808 for så i 1874 å bli nedlagt for godt.
I 2008 og 2009 ble så den gamle festningen restaurert for et millionbeløp. Nå må den altså restaureres igjen. Gårsdagens skadeverk vil bli politianmeldt.

av Stylegar, Frans-Arne, publisert 22. juni 2010 | Skriv ut siden