-For en del år tilbake var fylkeskommunen svært opptatt av kyststamveien fra Trondheim i nord til Kristiansand i syd for å kobles til Nordic Link, som er en firefelts vei helt opp til Hirtshals. Denne veiforbindelsen var et mottrekk til Scan Link som gikk via Ålborg til Gøteborg-Oslo. Scan Link ville legge sør- og vest-Norge i en blindsone. Kyststamveien ville endre trafikkbildet betydelig for vår landsdel, og korte kjøretiden betraktelig fra Trondheim i nord til kontinentet, uttrykte Odd A. Salvesen fra Pensjonistpartiet i en interpellasjon til fylkesordfører Thore Westermoen i fylkestinget denne uken. Han ba fylkesordføreren svare på om man kjenner årsaken til at dette arbeidet ble nedlagt. Westermoens svar var at arbeidet fortsatt pågår.

av admin, publisert 17. juni 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer