-For en del år tilbake var fylkeskommunen svært opptatt av kyststamveien fra Trondheim i nord til Kristiansand i syd for å kobles til Nordic Link, som er en firefelts vei helt opp til Hirtshals. Denne veiforbindelsen var et mottrekk til Scan Link som gikk via Ålborg til Gøteborg-Oslo. Scan Link ville legge sør- og vest-Norge i en blindsone. Kyststamveien ville endre trafikkbildet betydelig for vår landsdel, og korte kjøretiden betraktelig fra Trondheim i nord til kontinentet, uttrykte Odd A. Salvesen fra Pensjonistpartiet i en interpellasjon til fylkesordfører Thore Westermoen i fylkestinget denne uken. Han ba fylkesordføreren svare på om man kjenner årsaken til at dette arbeidet ble nedlagt. Westermoens svar var at arbeidet fortsatt pågår.

av admin, publisert 17. juni 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer