Klimapartnere er et privat-offentlig nettverk, med formål å støtte og stimulere til miljøsatsing hos sentrale og utviklingsdrivende næringslivsaktører på Agder. Etter kun ett års drift omfatter nettverket 25 medlemsvirksomheter med til sammen 14 000 ansatte, og er for tiden i sterk vekst. Gjennom at det stilles krav kan aktører bli bedre, det gjelder også inne klimaarbeid. Karl Rødland, styreleder i Klimapartnere, var spesielt fornøyd med å få med tre slike sterke partnere med inn i nettverket. Og ønsker de tre nye partnerne velkommen. -Nå er det virkelig snakk om et klimaarbeid på et regionalt nivå sa Rødland.

av Macdonald, Cheryl, publisert 10. juni 2010 | Skriv ut siden