Hvorfor Vest-Agder fylkeskommune er med.

- Det er veldig verdifullt med nettverk i en sak som klima. Det inspirerer og gir oss kunnskap slik at vi lærer om klima og langsiktige arbeid for å sikre dette. Det gjør arbeidet for klima veldig motiverende og vil fungere som en ressurs i vårt arbeid. I Vest-Agder fylkeskommune (VAF) tar vi dette arbeid veldig på alvor. Vi har egne klimaprosjekt bl.a. planer om å kutte 25 % energibruk innen 2020 ved å invester i energieffektiviserende tiltak i fylkekommunale bygg. Energi effektiv 2014 er et prosjekt der vi har satt oss som mål å kutte energiforbruket med 20 prosent innen 2014. Dette gjør ved noen tekniske oppgraderinger men vel så viktig er holdningsarbeid blant vaktmestre, lærere og elever ute på alle de videregående skolene. De skal alle engasjeres til å slukke lys, lukke dører osv. Enkle tiltak som kutter i energibruken. Det å bli med i Klimapartner er positivt og naturlig og en konsekvent handling på bakgrunn av det arbeidet vi allerede gjør.

Hvorfor er Kristiansand kommune med?

For Kristiansand kommune er det en naturlig videreføring av det arbeidet som allerede gjøres. Miljøsertifisering pågår i alle enhetene i kommunen og dette skal være fredig i løpet av 2011. Vi jobber mye med Energieffektivitet. Særlig inne bygg og byggteknologi. Når vi skal bygge nye lokaler til kommuneadministrasjonen, på Torvet i Kristiansand, har vi ambisjoner om at dette skal bli Norges mest energieffektive bygg. Sørensen trakk også frem anbudskravene til bussleverandør i regionen. Der ble det stilt tydelig miljøkrav. Kristiansandregionen er også den delen av landet som har flest bedrifter som arbeider innen for felt som solcelle, vindkraft og vannkraft. Agderforskning har sett på dette og konkludert med at dette er en betydelig klima-bedrifts-kluster her.

Hvorfor er stiftelsen Miljøfyrtårn med?

Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning. Det at Klimapartnere løfter frem sertifisering gir oss et løft. Holdninger og handling i forbindelse med klima er avhengig av å være forankret hos ledere skal det lykkes. Når ledere vil noe aktivt for klima tenker de ofte sertifisering. Det er viktig igjen for konkurranseevnen. Når vi får mange og gode partnere i denne regionen vil det øke konkurranseevnen vår. Så er det jo gøy å bli partner samtidig som Kristiansand kommune ettersom stiftelsen Miljøfyrtårn opprinnelig ble unnfanget i Kristiansand.

Vil du vite mer om klimapartnere? Sjekk www.klimapartnere.no

av Macdonald, Cheryl, publisert 10. juni 2010 | Skriv ut siden

0