Fylkesutvalget har behandlet resultatet av årets tarifforhandlinger og besluttet tidligere denne uken å stemme ja ved uravstemningen. Etter en lang meklingsprosess med brudd og streik forelå det 9. juni et forslag til løsning for ny Hovedtariffavtale for tariffperioden fra 1. mai.2010 til 30. april 2012. Alle parter, henholdsvis KS, LO Kommune, Unio, YS-K og Akademikerne har anbefalt det fremlagte forslaget og resultatet er sendt ut til uravstemning.

Den økonomiske rammen for oppgjøret er for 2010 om lag 3,4 prosent inklusive overheng/glidning. Det gis et generelt tillegg på 2000 kroner til ansatte i stillinger med krav om høyskoleutdanning. Virkningsdato for dette er 10. juni.2010. Til ansatte med stilling i Hovedtariffavtalens kapittel 4 C gis et generelt tillegg på 1,15 prosent av den enkeltes grunnlønn pr. 1. juni 2010. Virkningsdato for dette er 10. juni 2010.

Det gis et generelt tillegg på 2,1 prosent av den enkeltes grunnlønn per. 30.juni 2010, dog minst 7.100 kroner. Tillegget gis til alle ansatte i stillinger som omfattes av Hovedtariffavtalens kapittel 4 med virkning fra 1. juli i år.

Det skal gjennomføres lokale forhandlinger i Vest-Agder fylkeskommune i løpet av høsten. Føringer fra den sentrale forhandlingsprosessen vil bli tatt med inn i disse forhandlingene.


av Torkelsen, Jan H., publisert 17. juni 2010 | Skriv ut siden