Den 10. juni, signerer fylkesordfører Thore Westermoen, ordfører Per Sigurd Sørensen og daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn, Morten Leuch Elieson, partnerskapsavtale med Klimapartnere, på vegne av sine organisasjoner. Klimapartnere blir med dette et av de største næringslivsbaserte klimanettverkene i landet, med til sammen nærmere 14 000 ansatte i Agder. Klimapartnere er et privat-offentlig nettverk, med formål å støtte og stimulere til miljøsatsing hos sentrale og utviklingsdrivende næringslivsaktører på Agder. Etter kun ett års drift omfatter nettverket 25 medlemsvirksomheter med til sammen 14 000 ansatte, og er for tiden i sterk vekst.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. juni 2010 | Skriv ut siden