Fylkeskommunen ser på regionrådene som viktige samarbeidspartnere for fylkeskommunene. Det er kommunene som finansierer driften av regionrådene gjennom tilskudd basert på et kronebeløp per innbygger. I oppstarten ble det gitt et oppstartstilskudd fra fylkeskommunen. Fylkeskommunens næringsutviklingsmidler og regionalutviklingsmidler kan ikke gå til finansiering av kommunale eller fylkeskommunale utgifter eller lønninger. Fylkeskommunen bruker en stor andel av disse og andre midler til ulike prosjekter i regionene i Vest-Agder. Dette er prosjekter og tiltak som skal bidra til utvikling i regionene og enkeltkommuner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. juni 2010 | Skriv ut siden