I forbindelse med rehabiliteringene på skipet i perioden 2003-2009 ble det tatt opp et lån med Kristiansand kommune på 13,5 millioner kroner i 2007 med avdragsfrihet i to år. Etter søknad ble stiftelsen innvilget avdragfrihet, men ikke rentefritak. Stiftelsen har store utfordringer til å betale renter også i fremtiden på avdrag til kommunen. Samtidig vil det komme store utfordringer i forbindelse med planlagte videre rehabilitering frem mot 2012 som er anslått til 14 millioner kroner. Til finansiering av dette er statstilskudd via ABM-utvikling for rehabiliteringer i 2009 innvilget med 500.000 kroner. Beløpet vil i 2010 øke til 1 million kroner. Det er videre søkt om 14 millioner kroner i rehabiliteringsmidler fra staten for 2011 da både Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune har avslått stiftelsens søknader til videre rehabiliteringsarbeider som de mener er et statsanliggende.
Fylkesutvalget ønsker at fylkeskommunen i samarbeid med Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet skal arbeide for at Forsvaret også tar i bruk Fullriggeren Sørlandet til bruk til skoletokt for sjøkrigsskole- og befalskolelever

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. juni 2010 | Skriv ut siden