Eco vitensenter
Eco vitensenter er planlagt oppført i tilknytning til Dyreparken i Kristiansand og vil være lett synlig fra E18, med beliggenhet nær IKEA og Sørlandsparken. Videre planlegging tar utgangspunkt i at vitensenteret skal ha en spisset tematisk tilnærming til miljøkunnskap og skal framstå som et nasjonalt og internasjonalt senter for miljølære.

Vitensenter Sørlandet
Arendal kommune har siden 2006 arbeidet med planer om etablering av et vitensenter i Arendal, som en del av den planlagte Sørlandet Kunnskapshavn i Arendal sentrum I forprosjektfasen for Vitensenter Sørlandet er det utarbeidet et grunnlagsdokument som beskriver planlagte aktiviteter både i opplevelsesdel og undervisningsdel i senteret, og hvor den lokale profilering blir foreslått knyttet til jerngruvedrift, seilskutetiden, marin biologi og teknologi. Videre ser man for seg at tema knyttet til globale miljøutfordringer kan gi undervisningsdelen en internasjonal vinkling og brukes til undervisning i både teknologi, historie, geografi, språk og samfunnsfag.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. juni 2010 | Skriv ut siden